Ceny striekanej izolácie

Hrúbka nástreku 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm
Cena - - 12,00 €   13,40 € 14,80 €  16,20 €  17,60 €  19,00 €   20,40 € 21,80 €   23,20 €