Druhy striekanej izolácie

Pur penu rozdelujeme do 3 základných tried:

Pena mäkká váha zhruba 10kg na m3

Vhodná na tepelné izolovanie domov z vnútornej časti. Strieka sa na steny, priečky, šikmé steny a stropy. Jej obdivuhodná rozťažnosť a to je 100násobok nastreknutej hmoty, zo skupenstva kvapalného do skupenstva pevného za desať sekúnd, Vám zaručí utesnenie aj toho najneprístupnejšieho miesta na stropoch a v stenách.

Pena polotvrdá váha 30kg na m3

Vhodná na izolovanie stien, podláh, stropov. Výhoda tejto peny je jej uzatvorená štruktúra a z toho dôvodu je nielen používaná ako tepelná izolácia, ale zároveň aj ako hydroizolácia.

Pena tvrdá váha 60kg na m3

Vhodná na izolovanie podláh, stien, stropov. Má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti a hydroizolačné vlastnosti. Je pochôdzna unesie 40kg na cm2. Pre tieto svoje vlastnosti je určená na izoláciu plochých a členitých striech. Tam kde iné izolácie nemajú šancu, tak táto izolácia nemá žiadny problém a to je zaizolovanie striech z povrchovou úpravou trapéz, vlna, alebo iné členité strešné plášte.

 

Najčastejšia otázka: Akou penou striekate ?
Táto otázka vznikla pôsobením dílerov Kanadskej a Americkej tepelnoizolačnej peny.
Predražená pena rovnakých tepelnoizolačných vlastností ako všetky ostatné.
Pár skutočností ktoré nemôže nikto spochybniť.
1.)    Striekanú pur penu vyrábajú 2-možno 3- chemičky v Európe a také isté množstvo v Kanade a Amerike. Všetci distribútori poliuvretánovej peny ju berú odtiaľ. Je vyrábaná na základe licencovaných zmlúv a každý výrobca ktorý ju klasifikuje ako poliuvretánovú penu musí dodržiavať postupy a kvalitatívne ukazovatele . Inak by to nebola poliuvretánová pena ale niečo úplne iné, lenže doposiaľ ešte nikto nič také nevymyslel. Takže či je to pena s Ameriky alebo z Hornej Dolnej všetka je rovnaká Jediné rozdiely sú v malých kozmetických úpravách ktoré predstavujú inú dobu nadúvania a inú teplotu aplikácie ale to je iba uľahčenie striekania pre aplikátorské firmy podľa spôsobu a účelu striekania. Takže výroba striekanej pur peny niekde v malej firme je skrátka vylúčená.   
2.)    Rozdielna cena Americkej a Európskej peny: počítajte sami. Výrobca v Amerike chce svoj zisk , dopravca či už autom alebo loďou chce tiež svoje peniaze, colník si tiež chce zarobiť pretože je to dovoz mimo európskej Únie chce tiež svoje prachy, výhradný dovozca v Čechách si tiež ukrojí a Aplikátor na Slovensku to nebude robiť zadarmo. A týmto všetkým to musíte zaplatiť práve Vy . 
3.)     Takže ak niekto strieka Americkú alebo Kanadskú penu za neskutočné peniaze a bude Vás udivovať tvrdením aká je práve táto izolácia jedinečná a úžasná a ostatné sú obyčajný šunt, skúste si spomenúť na tento článok a pouvažovať nad tým kto má pravdu a kto sa snaží iba pošpiniť druhú firmu . Neberte tento článok ako diskriminovanie Americkej a Kanadskej izolačnej peny je tiež dobrá ako všetky ostatné berte to ako odsúdenie úbohých praktík jej dílerov.
Ak chcete mať kvalitne zateplené podkrovie skúste sa spýtať inou otázkou: Ako dlho už striekate . To je tá správna otázka
1.)    Poliuvretánová tepelnoizolačná pena sa strieka s dvoch zložiek ktoré mieša stroj
ktorý musí obsluha nastaviť a to znamená skúsenosti a prax
2.)     Musí vedieť nastaviť teplotu peny a to nie iba podľa výrobcu ale aj podľa striekaného povrchu a teploty okolitého prostredia. Ak sa teplota nedodrží vzniknú dve veci ak je malá teplota pena nedosiahne svoj objem a aplikátor je bez zisku ak sa teplota prekročí pena obrazne povedané zhorí a nemá také vlastnosti takže znova skúsenosti a prax
3.)    Musí vedieť zvoliť veľkosť trysky podľa druhu nástreku.
V televízii je to úžasné ale uvedomte si že tam je to natočené v ideálnych podmienkach s ohľadom na všetky detaily ktoré to prináša a na výber toho najúspešnejšieho pokusu . Ale v skutočnosti je trošku inak Tam ide skutočne o skúsenosti a prax